Nike bude farbiť (aj) bez vody

Témy: 

Spoločnosť Nike vstúpila do strategické partnerstva s holandskou spoločnosťou DyeCoo, ktorá vyvinula a ako prvá zostrojila komerčne dostupnú technológiu farbenia textílie bez použitia vody a chemikálií. Pri procese farbenia sa využíva recyklovaný oxid uhličitý.

Farbenie novou technológiou je dvakrát rýchlejšie, pričom odpadá proces sušenia, klasické farbenie textílií spotrebováva značné množstvo vody, čo v súčasnosti predstavuje 100-150 litrov vody, potrebnej na zafarbenie jedného kilogramu textilných materiálov.
Odstránenie vody z procesu farbenia okrem iného (úsporu času a energií) eliminuje riziko kontaminovania životného prostredia odpadovou vodou.