Wolverine Worldwide znečisťuje životné prostredie

Nielen v Číne je ekológia neznámou veličinou, kde rozmach priemyslu je a bol prioritou, a starostlivosť o životné prostredie zvyčajne nie je na programe dňa. S problémom s odpadom z tovární, aj keď zrejme nie takého rozsahu a frekvencií, čelia tiež v krajine zapadajúceho slnka, v USA.
Wolverine Worldwide bola zaplavená individuálnymi súdnymi procesmi a žalobami podanými na štátnom a federálnom súde v súvislosti kontamináciou spodných vôd spojenou s chemickými látkami používanými Wolverine.  Rockfordský  výrobca obuvi čelí viac ako stovke súdnych konaní pre kontamináciu vôd v severnej časti  okresu Kent. Právni zástupcovia spoločnosti žiadajú zrušenie desiatok súdnych žalôb, ktoré sa týkajú kontaminácie podzemných vôd v danej oblasti.
"Máme klientov, ktorí žijú v inak žiadaných štvrtiach a nie sú schopní predať svoje domy," povedal advokát Grand Rapids Aaron Phelps, ktorý zastupuje klientov v mnohých súdnych sporoch s Wolverine.
Jednotlivé súdne spory uvádzajú, že Wolverine desaťročia porušuje zákony tým, že v Belmonte vypúšťa "kal, kvapalinu a uskladňuje sudy obsahujúce nebezpečný odpad pochádzajúci zo spracovania koží".
Z viac ako 1 500 studní, ktoré boli testované v severnej časti okresu Kent, je viac ako 550 súkromných studní znečistených PFAS/PFOS nachádzajúcich sa v blízkosti skládok Wolverine.
PFOS je organická látka schopná hromadiť sa v organizme, bola preukázaná v telách rýb, vtákov, cicavcov aj ľudí, môže poškodiť pečeň, narušiť rozmnožovanie alebo spôsobiť poruchu vo vývoji plodu a  tiež vyvolať rakovinu.
Wolverine vyhlásil  tvrdenia za "zavádzajúce a nepodložené faktami“, napriek tomu spoločnosť nainštalovala stovky celoplošných filtrov v domácnostiach s filtráciou PFAS.
Wolverine Worldwide vlastní, prípadne v licencii vyrába značky Cat Footwear, Harley-Davidson Footwear, Hush Puppies, Keds, Merrell, Saucony či Sperry.
Pozn. Znečistenie životného prostredia, či už z priemyselného alebo komunálneho odpadu samozrejme neobchádza ani Slovensko, príkladom je obohatenie vodného toku Orava o arzén (obľúbenou činnosťou Slovákov je zasviniť všetko všetkým a všade, s dôrazom na to, aby sa mnou vyprodukovaný bordel nenachádzal v mojej „záhradke“).