Platobný systém PayPal

Elektronický platobný systém PayPal  sa využíva predovšetkým na úhradu platieb v internetových obchodoch, respektíve slúži ako internetový terminál na bezhotovostný peňažný prevod medzi klientmi systému. PayPal je (takmer) výhradným sprostredkovateľom platieb  aukčného portálu eBay. K používaniu služby PayPal je vhodné vlastniť platobnú kartu – debetnú alebo kreditnú -  Visa (Visa Electron, Visa Classic ...), Mastercard, s povoleným vykonávaním elektronických internetových platieb (nastavením nenulových limitov, odblokovanie internetových platieb je v kompetencii príslušnej bankovej inštitúcie) alebo len bankový účet. Karta môže byť vyhotovená aj v tzv.  virtuálnej forme, t.j. nejedná sa o  klasickú plastovú kartu (čipovú či v kombinovanácii s magnetickým prúžkom), ale dokument s adekvátnou sadou identifikačných číslic. Ďalšou nevyhnutnou skutočnosťou, umožňujúcou odosielania a prijímanie platieb, je vlastníctvo (alebo dodatočné vytvorenie) e-mailového účtu. Do e-mailovej schránky sú taktiež zasielané informácie o transakčných operáciách.

Vytvorenie a používanie PayPal účtu prostredníctvom platobnej karty

Internetová stránka: www.paypal.com. Nasledovný postup je určený fyzickým osobám - nakupujúcim. Internetová komunikácia je šifrovaná technológiou (TSL/SSL - HTTPS), týmto spôsobom prebieha šifrovaný prenos i pri platbe kartou v internetových obchodoch. Registrácia – Sign up.  Ďalším krokom je voľba účtu, pre nákupy postačuje typ - Personal (Business je pre obchodné spoločnosti).
PayPal v roku 2017 pridal do rozhrania a celkového prostredia slovenský a český jazyk, anglické názvy uvedené v texte nižšie môžete ignorovať. Pred registráciou, pre zmenu jazyka kliknite na stránke PayPal na vlajočku vpravo dole.
Nasledujúci krok je overenie e-mailovej adresy zo strany spoločnosti PayPal - je potrebné kliknúť na odkaz v zaslanej správe nachádzajúcej sa v e-mailovej schránke. Po tomto verifikačnom úkone je umožnené prihlasovať sa do PayPal-u - Log In, zadaním hesla a e-mailovej adresy. Je nevyhnutné aby vlastníkom karty bola identická osoba majiteľa PayPal účtu a adresa trvalého bydliska korešpondovala s adresou registrovanou v systéme PayPal!
Finálnym krokom je verifikovanie platobnej karty overovacím kódom - voľba Link and confirm my debit or credit card, kde je potrebné vyplniť požadované údaje a  kliknúť na tlačidlo Continue. Z bankového účtu je následne stiahnutá suma 1,5€, ktorá je obratom prevedená na PayPal účet. Vo výpise bankového účtu, v sekcii blokácie platieb, poprípade v samotných transakčných údajov internetového bankovníctva sa nachádza 4-miestny kód s textom PAYPAL a s ním spojená uvedená čiastka 1,5€. Uvedený kód je potrebné zadať – priradiť ku karte v PayPal účte. (Tento proces trvá niekoľko dní.)  

Poznámky:
Verifikácia je dodatočné bezpečnostné overenie držiteľa karty, nie je bezpodmienečne nutná (nevýhoda - určité typy transakcií sú obmedzené finančným limitom)  k realizovaniu nákupu v e-shopoch alebo na eBay, pokiaľ nie je zo strany predávajúceho vyslovene požadovaná.
Netreba zabúdať, že pri platbe inou menou ako euro (nákup realizovaný v GBP-£ libra šterlingov alebo v amerických dolároch - USD ) je nákup zaťažený prevodným polatkom, viď. konvertor mien - Currency converter (náchádza sa v sekcii sekcii Overview), v ňom je zahrnutý prevodný poplatok spoločnosti PayPal, prípadne je možné pri platbe (prevode) z karty použiť konverzný kurz spoločností MasterCard a Visa, ktoré sú zväčša výhodnejšie.

Platba PayPal-om (nepriamo) z bankového účtu sa realizuje dobitím PayPal konta kliknutím na odkaz vo vašom profile alebo tu (Trustly). PayPal účet môžete taktiež previazať so svojim bankovým účtom (vo formáte IBAN), ktorý sa musí verifikovať. Na rozdiel od minulosti k používaniu PayPal konta - dobíjaniu kreditu nepotrebujete žiadnu kreditnú či debetnú kartu. Platba sa v internetovom bankovníctve vašej banky zobrazuje ako pozdržaná/rezervovaná, v priebehu niekoľkých dní prejde do statusu "zrealizovaná".

Ako reklamovať

Občas nastane situácia, keď ako zákazník potrebujete reklamovať uhradenú platbu. Príčiny môžu byť rôzne: nedodanie tovaru, tovar je poškodený, popis produktu sa nezhoduje so skutočným stavom, tovar nespĺňa určité kvalitatívne parametre alebo bol doručený nesprávny rodukt (dôvodom môže byť aj neoprávnená manipulácia s PayPal účtom).
Ak obchodný subjekt za určitý časový úsek nereaguje na výzvy alebo nie ste s jeho stanovisko k vzniknutej situácii spokojný, môžete pristúpiť k riešeniu sporu otvorením diskusie prostredníctvom “Resolution Center“. Transakcia sa musí reklamovať do 180 dní.
Pripravte si transakčné údaje a “ dôkazový materiál“. Kliknite na "Report a Problem“ a zvoľte voľbu “Item Dispute“. V okne “Resolution Center - Open a dispute“, vložte do pola “Transaction ID“  číslo transakcie a informovaním PayPal-u o vašom probléme otvoríte riešenie prípadu, od tohto okamihu začne plynúť termín dvadsiatich dní, dokedy je možne dospieť s predávajúcim k dohode. PayPal  zasiela všetky vaše podklady predajcovi prostredníctvom e-mailu, sledujte prípadné reakcie predávajúceho. Ak v priebehu uvedeného termínu dosiahnete s predávajúcim dohodu, uzavrite spor.  Kedykoľvek v priebehu 20-dní môže jedna zo strán spor vyostriť, t.j.  “okamžite reklamovať“, spoločnosť PayPal pristúpi ihneď  k riešeniu sporu a na základe poskytnutých údajov rozhodne ešte pred uplynutím doby 20-ich dní. Ak bola vaša reklamácia uznaná, (pri oprávnenej reklamácii je úspešnosť veľmi vysoká)  PayPal refunduje platbu na konto PayPal (na účte predávajúceho sa musí nachádzať príslušný peňažný obnos) prípadne na bankový účet.

Priebeh platby PayPal-om v sportsdirect.com (neaktuálne)

Aktualizované 2018