Platobný systém PayPal

Témy: 

Elektronický platobný systém PayPal  sa využíva predovšetkým na úhradu platieb v internetových obchodoch, respektíve slúži ako internetový terminál na bezhotovostný peňažný prevod medzi klientmi systému. PayPal je tiež sprostredkovateľom platieb aukčného portálu eBay. K používaniu služby PayPal je vhodné vlastniť platobnú kartu – debetnú alebo kreditnú -  Visa , Mastercard, s povoleným vykonávaním elektronických internetových platieb alebo len bankový účet. Karta môže byť vyhotovená aj vo virtuálnej forme, t.j. nejedná sa o klasickú plastovú kartu (čipovú či v kombinovanácii s magnetickým prúžkom), ale dokument s adekvátnou sadou identifikačných číslic. Ďalšou nevyhnutnou skutočnosťou, umožňujúcou odosielania a prijímanie platieb, je vlastníctvo e-mailového účtu a telefónneho čísla. Do e-mailovej schránky sú taktiež zasielané informácie o transakčných operáciách.

Vytvorenie a používanie PayPal účtu

Internetová stránka: www.paypal.com.
Internetová komunikácia je šifrovaná technológiou (TSL/SSL), týmto spôsobom prebieha šifrovaný prenos aj pri platbe kartou v internetových obchodoch. PayPal v roku 2017 pridal do celkového rozhrania slovenský a český jazyk.
Po úspešnom zaregistovaní ako fyzická osoba vytvorením "Osobného účtu", v sekcii "Peňaženka" spravujete - napríklad pridávate alebo odoberáte bankové účty a platobné karty. Podľa smernice o platobných službách PSD2 vás PayPal pred platbou môže požiadať o zadanie jednorazového prístupového kódu, ktorý vám pošle prostredníctvom SMS na zaregistrované telefónne číslo.
Platba PayPal-om z bankového účtu sa realizuje dobitím PayPal konta kliknutím na odkaz vo vašom profile alebo tu (Trustly). Platba sa v internetovom bankovníctve vašej banky zobrazuje ako pozdržaná/rezervovaná, v priebehu niekoľkých dní prejde do statusu "zrealizovaná".
Poznámky:
Netreba zabúdať, že pri platbe inou menou ako euro (nákup realizovaný v GBP-£ libra šterlingov alebo v amerických dolároch - USD ) je nákup zaťažený prevodným polatkom, v ňom je zahrnutý prevodný poplatok spoločnosti PayPal, prípadne je možné pri platbe (prevode) z karty použiť konverzný kurz spoločností MasterCard a Visa, ktoré sú zväčša výhodnejšie.

Ako reklamovať

Občas nastane situácia, keď ako zákazník potrebujete reklamovať transkaciu. Príčiny môžu byť rôzne: nedodanie tovaru, tovar je poškodený, popis produktu sa nezhoduje so skutočnosťou, tovar nespĺňa určité kvalitatívne parametre alebo bol doručený nesprávny rodukt, dôvodom môže byť aj manipulácia s PayPal účtom.
Ak obchodný subjekt za určitý časový úsek nereaguje na výzvy alebo nie ste s jeho stanovisko k vzniknutej situácii spokojný, môžete pristúpiť k riešeniu sporu otvorením diskusie. Transakciu vyhľádate v sekcii "Aktivita" a kliknite na "Nahlásiť problém" (e-Bay transkacie sa reklamujú osobitne). Transakcia sa musí reklamovať do 180 dní.
Pripravte si "dôkazový materiál" a v "Centre riešení" zvoľte voľbu, ktorá najviac vystihuje daný problém, od tohto okamihu začne plynúť termín dvadsiatich dní, dokedy je možne dospieť s predávajúcim k dohode. PayPal  zasiela všetky vaše podklady predajcovi prostredníctvom e-mailu, sledujte prípadné reakcie predávajúceho. Ak v priebehu uvedeného termínu dosiahnete s predávajúcim dohodu, uzavrite spor. Kedykoľvek v priebehu 20 dní môže jedna zo strán spor vyostriť - okamžite reklamovať, spoločnosť PayPal pristúpi k riešeniu problému a na základe poskytnutých údajov rozhodne v spore ešte pred uplynutím doby 20-ich dní. Ak bola vaša reklamácia uznaná, (pri oprávnenej reklamácii je úspešnosť veľmi vysoká) PayPal refunduje platbu na konto PayPal (na účte predávajúceho sa musí nachádzať príslušný obnos), prípadne bankový účet.

Aktualizácia 2021