YouTube  Facebook  Instagram   

Adidas sľubuje ekologickú budúcnosť

Témy: 

Plastový odpad patrí v súčasnosti  k najväčším  environmentálnym problémom. Na každú osobu na planéte pripadá jedna tona plastu a takmer 80 % je odpadom spôsobujúcim znečisťovanie oceánov.
Adidas ako veľká spoločnosť významne prispela k tomuto problému.  Výrobca sa zaviazal prostredníctvom inovácií a partnerstiev úplne eliminovať produkciu odpadu, k obdobnému kroku pristupuje aj Nike.
Adidas predstavil PRIMEBLUE a PRIMEGREEN, dve nové technológie vyvinuté pre udržateľné životné prostredie, obsahujú 100% recyklovaný polyester.
Spoločnosť  chce postupne zaviesť  uvedené produktové riešenia v priebehu  roku 2020, v danom roku by sa malo recyklovať viac ako 50% všetkých polyesterových materiálov  použitých vo výrobkoch.
Do roku 2024 adidas plánuje aplikovať recyklovaný polyester (technológie PRIMEBLUE  a PRIMEGREEN ) do všetkých výrobkov. Do konca roka 2030 znížiť uhlíkovú stopu o 30% (v porovnaní s rokom 2017) a do začiatku päťdesiatej dekády 21. storočia dosiahnuť  klimatickú neutralitu, v Nemecku spoločnosť vyrába takmer všetku  elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.
Od roku 2012 adidas spustil inováciu v podobe nových produktov a procesov s partnermi zameranými na udržateľnosť životného prostredia, ako je Parley for the Oceans.
PRIMEBLUE je  prémiová tkanina, ktorá obsahuje recyklované časti od  Parley Ocean Plastic®, je súčasťou niektorých známejších produktov tejto značky, ako sú napríklad tenisky Ultraboost či športové dresy známych tímov.
PRIMEGREEN je výkonostná tkanina, ktorá neobsahuje žiadne pôvodné plasty, bude k dispozícii koncom tohto roka (2020) a bude tiež súčasťou hlavných produktov.
Obe textílie budú  pre adidas zohrávať významnú úlohu  s cieľom dosiahnuť  v roku 2020 celkový objem použitého recyklovaného polyesteru viac ako 50%.
Značka deklaruje dané záväzky prostredníctvom stratégie troch kategórií, ktoré sa zameriavajú na vytváranie ekologických produktov:
Recyklácia - výroba z recyklovaných materiálov podporovaná zavedením tkanín PRIMEBLUE a PRIMEGREEN.
Kolobeh  - vyrobené pre „znovuvyrobenie“. Jedná sa o produkty, ktorých životný cyklus pokračuje aj po celkovom využití, respektíve po úplnom opotrebení sú zo 100 % recyklované (napríklad bežecká obuv Futurecraft Loop)  a použité na iné výrobky.
Návrat do prírody - ambíciou spoločnosti  je vytvoriť budúcnosť, v ktorej môžu mať  materiály každého produktu  viacero životných cyklov, pokým sa ekologicky nerozložia.
Produkty a procesy spoločnosti budú súčasťou nového obchodného modelu, ktorý zahŕňa predĺženie životnosti produktu prostredníctvom prenájmu, opráv alebo opätovného obchodovania, či prerobenia na nové produkty. Ďalším krokom je vývoj materiálov, ktoré sa dajú viacnásobne recyklovať a zároveň budú  vyvinuté z prírodných zdrojov, prípadne vyrobené z buniek a proteínov v laboratóriách.