YouTube  Facebook  Instagram   

Biologicky rozložiteľné RE:SUEDE od Pumy

Spoločnosť Puma testovacím projektom RE:SUEDE má ambíciu stanoviť nové štandardy udržateľnosti biodiverzity.

V priebehu mája 20022 obdrží na testovanie päťsto účastníkov jeden pár RE:SUEDE. Tenisky by mali nosiť po dobu šiestich mesiacov ako súčasť každodennej rutiny, následne ich odošlú späť do PUMY pre získanie realistickej spätnej väzby odolnosti materiálov použitých v teniskách, za účasť na projekte dostanú opäť nový pár RE:SUEDE.
Vrátené RE:SUEDE budú testované na biologickú odbúrateľnosť v priemyselnom kompostovacom zariadení. PUMA sa podelí o výsledky experimentu RE:SUEDE pre celospoločensky kvalitatívnejšie riešenia odpadového hospodárstva, ktorým čelí celý výrobný priemysel.
Aj keď RE:SUEDE vyzerá ako predchodca zo 60-tych rokov, biologická odbúrateľnosť  testovacích modelov spočíva vo výbere materiálov, ako je technológiou Zeology činený semiš (technológia Zeology je postavená na vlastnostiach horniny zeolit, koža je upravovaná bez chrómu, ťažkých kovov a aldehydov), biologicky odbúrateľnom plaste a konopných vláknach.

Puma RE:SUEDE
Puma RE:SUEDE