Nepravdy na Pravde: Za nákup falzifikátu do väzenia?

Témy: 

Pred istým časom – august 2018, vyšiel v internetovom vydaní mienkotvorného denníka pravda.sk, článok informujúci o hrozbe väzenia, respektíve udelenia vysokej pokuty, v prípade nákupu napodobeniny značkového výrobku pre vlastnú potrebu.

Časť článku je založená na prípade klientky, ktorá bola pri colnom konaní zo strany príslušného colného úradníka oboznámená, že ak objednaný tovar – kabelka doručená zo zahraničia, je falzifikát, vystaví sa trestnému stíhaniu, a minimálnym postihom za snahu o dovoz falošného tovaru bude peňažná pokuta 3 319,39 eur. O tom, či je kabelka pravá, rozhodne podľa autora článku: „na základe testov štátny skúšobný ústav“.
Nakoľko je tento príbeh pravdivý, nechám na úsudku čitateľov, avšak zavádzajúce informácie v predmetnom článku, prípadne nepravdivé konštatovania, je potrebné uviesť na pravú mieru.
Na dôvažok si článok odporuje citovaním hovorkyne Finančnej správy:
„Ak sa ľudia pokúsia doviezť falošný tovar z Číny nevedome, sankciou pre nich je to, že prídu o tovar a často aj o peniaze, ktoré zaň zaplatili,“ povedala hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

Štátny skúšobný ústav a falzifikáty

Názvoslovie „Štátny skúšobný ústav“ uvedené v článku je všeobecný a nič nehovoriaci termín, už len z toho dôvodu, že žiadna „štátna skúšobňa“ v Slovenskej Republike nemá v popise činnosti posudzovanie originality výrobku, napríklad v našom prípade značkovej – luxusnej kabelky.
Jedine splnomocnený zástupca výrobcu - majiteľov ochranných známok môže potvrdiť či ide o falšovaný tovar. V prípade ak majitelia ochranných známok potvrdia falšovanie tovaru, vinníkovi predávajúcemu takýto výrobok, okrem trestného stíhania, hrozí pokuta Finančnej správy za porušenie práv duševného vlastníctva-falšovanie ochranných známok, v rozmedzí 50 až 67 000 eur. Za opakované porušenie môže úrad uložiť pokutu do výšky 135 000 eur.

Hrozba trestného stíhania za objednanie falzifikátu

Zákon č. 300/2005 -Trestný zákon 
§ 281
Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo
b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Z uvedeného zákona jednoznačne vyplýva, že ak osoba, ktorá kúpila „fejk“, napríklad značkové športové oblečenie, obuv, šperky, hodinky, hračky, kozmetiku a podobne, od internetového predajcu, nielen zo zahraničia, a neuviedla tento  tovar, neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou do obehu, t.j. nepredáva ho, žiadnym spôsobom neporušuje predmetný zákon a nehrozí jej väzenie či pokuta, na rozdiel od podobných predajcov.