Najväčšia 3D pouličná grafika na svete

3D grafické dielo Reebok CrossFit (silovo-kondičný cvičebný systém) umeleckej dvojice JoeHilla a MaxLowryho  bolo vďaka pokreslenej ploche vo veľkosti 1 160 m2 zapísané do Guinessovej knihy svetových rekordov, ako najväčšia pouličná 3D grafika na svete. Po kresbe sa môžete poprechádzať v Londýne - West India Quays, Canary Wharf.