Tenisky zo skládky

Témy: 

Plastiky tenisiek zhotovené z kovu a rôznych mechanických častí sú výsledkom práce dizajnéra Gabriela Dishawa, ktorý prostredníctvom svojej vášne pre kov  transformuje výtvory vlastnej predstavivosti do podoby rozličných umeleckých diel.
Vo výtvoroch sú zakomponované súčiastky a materiály nájdené na skládkach odpadu, pozostávajúce z vnútorností vyhodených elektrotechnických prístrojov, ako sú z písacie stroje, kalkulačky, telefóny  či staré počítače.
Tieto zariadenia sú demontované na jednotlivé súčasti a následne znova poskladané do podoby výsledného diela.
Viac výtvorov si môžete prezrieť priamo na stránke tvorcu: gabrieldishaw.com.