YouTube  Facebook  Instagram   

Výsledok experimentu biologicky rozložiteľných tenisiek od Pumy

V rokoch 2021/22 vytvorila Puma päťsto párov experimentálnych tenisiek RE:SUEDE zhotovených z biologicky odbúrateľného materiálu, v týchto dňoch sa podelila s výsledkom pokusu.

Na premenu topánok na kompost nebolo možné RE:SUEDE spracovať podľa štandardných prevádzkových postupov pre priemyselné kompostovanie a musel sa zaviesť špeciálny spôsob. Obuv bola najprv rozdrvená a zmiešaná s ostatným domovým biologickým odpadom a umiestnená do kompostovacieho tunela. Následne bola zmes postriekaná vylúhovanou vodou obsahujúcou živiny zo skoršieho kompostovania. Hmota prirodzene zotlievala vďaka biologickej aktivite a riadenej cirkulácii vzduchu v tuneli.

RE:SUEDE

Po približne 3,5 mesiacoch boli čiastočky materiálu dostatočne malé (menej ako 10 mm), aby prešli sitom, a boli použité ako kompost na poľnohospodárske použitie, zatiaľ čo zvyšný materiál sa vrátil do kompostovacieho tunela, kým sa tiež nerozpadol na požadovanú úroveň.
Zatiaľ čo všetky materiály RE:SUEDE sa môžu rozkladať, podošva RE:SUEDE si vyžadovala viac predbežného spracovania a dodatočný čas v kompostovacom tuneli, aby sa úplne rozpadla.

Dôležitým pilierom experimentu RE:SUEDE je, že sa PUMA podelí o poznatky v podrobnej správe, takže ďalšie zainteresované strany sa môžu z experimentu poučiť a použiť získané poznatky vo vlastných iniciatívach.
Ako výsledok spätnej väzby od ľudí, ktorí pol roka nosili RE:SUEDE, PUMA zlepší pohodlie budúcich verzií topánok zlepšením celkového prispôsobenia použitím nového materiálu pre zvršok a podšívku.
Experiment RE:SUEDE bol prvým programom, spolu s novým plánom recyklácie polyesteru RE:FIBRE, ktorý bol spustený ako súčasť „Circular Lab“ spoločnosti PUMA.