YouTube  Facebook  Instagram   

Newton Running

Prehľad noviniek bežeckej obuvi Newton Running uvedenej do predaja na sklonku roku 2012, prípadne začiatkom roka 2013.

V  seriály "Tí druhí" sa zoznamujeme v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.