Ransom

Siluetu tenisiek Military Trainer Low môžeme zaradiť k množstvu tradičných nízkoprofilových keciek s vulkanizovanou kaučukovou podrážkou (v tomto podaní krémovo bielou).

Novinky - Správy
Novinky - Správy
Novinky - Správy

Stránky