História obuvi a obúvania I - Najstaršie objavy

Jaskyňa Fort Rock - Oregon

Za vôbec najstaršiu (objavenú) obuv sa považujú sandále pochádzajúce zo staršej doby kamennej, objavené v  jaskyniach Fort Rock Cave nachádzajúcej sa v centrálnej časti štátu Oregon a  Catlow Cave na  juhovýchode toho istého štátu.  Sandále z Fort Rock sú zhotovené z kôry paliny, jednotlivé vlákna sú spoločne splietané do rôznej hrúbky, vytvárajúc tak tenšie či hrubšie povrázky, vek obuvi  je 10 500-9 300 rokov.

 

Jaskyňa Arnold Research - Missouri

V prvenstvo o  “najstaršiu objavenú obuv na svete“ súťaží  ďalšia lokalita nachádzajúca sa v USA - Arnold Research Cave, v štáte Missouri. Miesto je významným náleziskom  odzrkadľujúcim život pôvodných obyvateľov Ameriky. V útrobách jaskyne bolo odkrytých množstvo predmetov z obdobia paleolitu, medzi nimi i sandále rôznych tvarov - nasúvacie sandále,  či mokasíny. Najstarší pár sandálov zhotovený z  vlákien tráv posplietaných do jemných povrázkov, má 7500 rokov.  Najstaršie jelenicové mokasíny objavené v jaskynnom komplexe sú staré približne 4700 rokov.

 

Jaskyňa Areni I - Arménsko

Areni -1 je rozsiahla krasová jaskyňa, v ktorej sa  prelínajú archeologické kultúrne vrstvy od dôb neolitu  až po koniec stredoveku.  Archeologické vykopávky  sa vykonávali  v období rokov 2007 až 2009. Veľmi suché podmienky panujúce v priestoroch jaskyne mali najväčší vplyv na výnimočne dobrý stav organických materiálov, ako je tŕstie, povrazy, textílie, rastlinné zvyšky či pozostatky drevených artefaktov, ktoré môžu poskytnúť pohľad na technológie  a funkcie predmetov podliehajúcim z časového hľadiska rýchlej skaze. V roku 2008 bola na nálezisku vykopaná kožená topánka, ktorá  v kontexte vývoja obuvi v  Eurázii patrí medzi dôležité nálezy archeológie. Odobrané vzorky kože a trávy-sena sú datované do obdobia 3627-3377 rokov pred.nl . (neskorá doba medená). Topánka bola naplnená trávou,  teórie predpokladajú, že náplň udržiavala tvar topánky,  prípadne obuv prechádzala údržbou - vysúšanie alebo bola týmto spôsobom skladovaná. Najpravdepodobnejším variantom, ktorý naznačujú aj etnografické štúdie je, že  seno  sa použilo ako tepelný izolant.  Topánka sa fixovala koženým remienkom  prepleteným sériou pätnástich očiek v spodnej časti a štyrmi dierkami v oblasti priehlavku. Obuv má dĺžku 24,5 cm (porovnateľná s dámskou veľkosťou EU 37) a je vyrobená z jedného kusa hovädzej kože.  Pri hrúbke materiálu 2,12 mm  sa predpokladá, že useň bola spracovaná , hrúbka  nespracovanej  hovädzej kože je približne 6mm. Nie je možné s istotou určiť či užívateľom artefaktu bola žena alebo muž. V súčasnosti je topánka najstaršou dochovanou  koženou obuvou na svete.

 

Ötzi  - Ötztalské Alpy

Ötzi – muž z ľadu, celosvetovo známa ľudská múmia  konzervovaná prírodou. Zamrznuté pozostatky boli objavené v roku 1991 vÖtztalských Alpách (miesto nálezu dalo za vznik prezývke) na pomedzí Rakúska a Talianska. Staroveký lovec  (alebo pastier)  žil v období pred 5 300 rokmi.  Okrem predmetov nájdených v blízkosti  ako sekera, nôž, kusy odevu a iné, boli objavené aj ďalšie fragmenty,  neskoršie analyzované ako časti obuvi. Pred objavom v jaskyni Areni 1 sa Ötziho topánky považovali za  najstaršiu koženú obuv na svete.  Obuv bola zložená z vnútornej trávnatej výstelky (sena),  ktorá slúžila ako tepelný izolant,  separátnej podrážky z medvedej kože,  zvršku z jelenej kože  a sieťovej lykovej výstuže.  Úplný a skutočný vzhľad topánky nie je dostatočne známy, vizualizácie a zhotovené repliky sú realizované na základe archeologických poznatkov. Zrejme aj preto britský archeológ Jacqui Wood prišiel s hypotézou, že pozostatky obuvi sú v skutočnosti vrchnou časťou snežníc. Použitie medvedej kože ako podrážky je nezvyčajné a nepraktické, koža má kvôli nižšej hustote niekoľko násobne menšiu odolnosť proti oderu než hovädzia koža.  Zaujímavosť - repliky Ötziho topánok vyrobil tím zlínskej technologickej fakulty, vedený  Petrom Hlaváčkom, topánky boli podrobné aj praktickým záťažovým skúškam horolezcom Václavom Pátkom na expedíciách v Alpách (2001) a na horu Kilimandžáro (2008).

Václav Pátek so zlínskymi "ötzkami"

História obuvi a obúvania II - Spod egyptských pyramíd až po rímske Koloseum

História obuvi a obúvania III - “Temný" stredovek