Seriály

Ďaľšia časť zo seriálu o menej známych výrobcoch bežeckej obuvi, tentokrát o značke Zoot.

V ďalšej časti seriálu "Tí druhí", venujúcemu sa  menej známym výrobcom bežeckej obuvi sa oboznámime so značkou Somnio.

V  seriály "Tí druhí" sa zoznamujeme v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.

V novom seriály na pokračovanie sa oboznámime v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.

Za začiatok obdobia novoveku sa považuje objavenie Ameriky Krištofom Kolumbusom v roku 1492.

V novom seriály na pokračovanie sa oboznámime v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.

Stredovekom sa ohraničuje dejinné obdobie, ktoré začalo rozpadom Západorímskej ríše v roku 476 a skončilo objavením Ameriky Krištofom Kolumbusom v r.1492, vo všeobecnosti sa za koniec stredoveku považuje začiatok 16.storočia.

Poulaine

Egypt
Prvé, kusé informácie o obuvi Egypťanov sa objavujú v roku 3000 pred n.l., z čias vzniku prvej dynastie faraónov.

Jaskyňa Fort Rock - Oregon

Za vôbec najstaršiu (objavenú) obuv sa považujú sandále pochádzajúce zo staršej doby kamennej, objavené v  jaskyniach Fort Rock Cave nachádzajúcej sa v centrálnej časti štátu Oregon a Catlow Cave na  juhovýchode toho istého štátu. Sandále z Fort Rock sú zhotovené z kôry paliny. Jednotlivé vlákna sú spoločne splietané do rôznej hrúbky, vytvárajúc tak tenšie či hrubšie povrázky, vek obuvi  je 10 500 až 9 300 rokov.

Stránky