Seriály

V ďalšej časti seriálu "Tí druhí", venujúcemu sa  menej známym výrobcom bežeckej obuvi sa oboznámime so značkou Somnio.

V  seriály "Tí druhí" sa zoznamujeme v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.

V novom seriály na pokračovanie sa oboznámime v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.

Za začiatok obdobia novoveku sa považuje objavenie Ameriky Krištofom Kolumbusom v roku 1492.

V novom seriály na pokračovanie sa oboznámime v našich končinách s menej známymi výrobcami bežeckej obuvi.

Stredovekom sa ohraničuje dejinné obdobie, ktoré začalo rozpadom Západorímskej ríše v roku 476 a skončilo objavením Ameriky Krištofom Kolumbusom v r.1492, vo všeobecnosti sa za koniec stredoveku považuje začiatok 16.storočia.

Poulaine

Egypt
Prvé, kusé informácie o obuvi Egypťanov sa objavujú v roku 3000 pred n.l., z čias vzniku prvej dynastie faraónov.

Stránky